Használhatjuk-e az adatokat más célra, mint amire hozzájárulást kaptunk?

Ezt konkrét esetenként gondosan mérlegelnünk kell. Ha a vállalkozásunk jogos érdek, szerződéskötés vagy létfontosságú érdek miatt gyűjtött adatokat, az adatok más célra használására csak akkor van lehetőség, ha az új adatkezelési mód összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Vagyis összeegyeztetési ellenőrzést kell végeznünk:

1) az eredeti célok és az új adatkezelési célok között fennálló összefüggést,

2) az adatgyűjtés körülményeit, az érintett és a magánszemély viszonyát (alá-fölé rendeltség),

3) az adatok típusát és jellegét (különleges adatok!),

4) a tervezett további adatkezelés esetleges következményeit (milyen hatással lesz az érintettekre nézve)

5) a megfelelő garanciák meglétét (titkosítás vagy álnevesítés).

Ha statisztikai vagy tudományos célból kívánjuk az adatokat más célra használni, nincs szükség az előző tesztet végiggondolni, azt bátran megtehetjük.

Mi számít jogos érdeknek?

A jogos érdek nem azonos az adatkezelési céllal, az érdeket kell megfogalmazni. Például személyes adatokat az ügyfélkapcsolatok keretén belül csalás megelőzésére kezeljük. Már az adatgyűjtés időpontjában tájékoztatást kell adnunk az adatkezelésről, és meg kell jelölni az adatkezelés érdekét is.