Mikor átlátható az adatkezelésünk az érintett számára?

Milyen jogai vannak az érintett magánszemélynek a mi adatkezelésünkkel kapcsolatban? Mikor járunk el jogszerűen és tisztességesen?

Például, ha tájékoztatjuk őt az adatkezelés megkezdésekor, hogy az adatait fogjuk kezelni. Ha kérésére azonnal tájékoztatjuk arról is, milyen adatokat kezelünk róla, ha kérésére helyesbítjük a róla tárolt adatainkat, sőt, ha kérésére töröljük is a róla kezelt adatainkat. De az érintett éppen korlátozhatja is a róla kezelt adataink körét, vagy kívánságára adatait másik vállalkozáshoz viheti át tőlünk. Tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, vagy az ellen, hogy adatait felhasználva személyéről például vásárlói profilt alkossunk.

A tájékoztatást mindig tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos nyelven és mindenki számára közérthetően megfogalmazva kell megadnunk az érintett számára. Tehát nem lehet 50 oldalas jogi szöveg közepére apró betűkkel beírni az érintett személynek szánt érdemi információt. Természetesen a tájékoztatást az érintett saját nyelvén kell közölni.

Ha gyerekek a célcsoportunk, a szöveget az ő értelmi és fejlettségi szintjüknek megfelelően kell megírni.

Alapvető elvárás, hogy a kérésekre válaszolni kell, és indokolatlan késedelem nélkül, de maximum 1 hónapon belül teljesíteni kell. A kérés teljesítéséért nem szabad semmilyen díjat felszámolni.

Természetesen, ha az érintett megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérésekkel bombáz bennünket, és már egy alkalmazott fele munkaidejét lefoglalja, hogy a kéréseit kielégítsük, kifizettethetjük vele a költségeket, de erre előbb írásban hívjuk fel a figyelmét.

Az is előállhat, hogy az érintett kérését még nem áll módunkban teljesíteni, akkor 1 hónapon belül értesítenünk kell az elutasításról, egyúttal fel kell hívnunk a figyelmét a jogorvoslati lehetőségre.