Nézzük meg a hozzájárulás visszavonását!

Alapfeltétel, hogy ugyanolyan egyszerűen lehessen megtenni, mint ahogy az ügyfelünk a hozzájárulás megadását adta.

Ha az érintett személy a hozzájárulását visszavonta, nekünk azonnal törölnünk kell a kezelt adatokat, kivéve, ha a hozzájáruláson kívül egy másik jogalap nem jogosít vagy kötelez bennünket az adatok további megtartására. Gondolunk itt arra, hogy szükségünk van a töröltetni kért adatokra a szerződés teljesítéséhez, vagy éppen a NAV még kérheti a számlát 8 évig. De ettől függetlenü, ha az adatkezeléshez több célra kaptunk az érintettől hozzájárulást, és ő az egyiket visszavonta, nem használhatjuk a visszavont célra akkor sem, ha egyébként a többi célra használhatnánk, vagy ha jogszabály még nem teszi lehetővé az adat végleges törlését.

Ha az adatkezelési hozzájárulásokat eddig előre kipipált négyzettel oldottuk meg, máris állhatunk neki az új hozzájárulások beszerzésének.

Miről kell tájékoztatnunk az érintettet a hozzájárulása előtt?

6 pontos lista következik, ellenőrizzük le, hogy ezek mind szerepelnek-e a hozzájárulást kérő űrlapunkon!

1) Meg kell adnunk az adatkezelő adatait, ez maga a vállalkozásunk.

2) Pontosan meg kell jelölnünk az adatkezelés célját.

3) Fel kell sorolnunk a kezelendő adatokat típus szerint.

4) Fel kell hívnunk az érintett figyelmét, hogy a hozzájárulását bármikor és feltétel nélkül visszavonhatja.

5) Ha arra kértük, fel kell hívnunk a figyelmet rá, hogy az adatokat kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra fogjuk használni (pl. profilozás).

6) Ha a hozzájárulás olyan adatokhoz kapcsolódik, melyet Európai Unión kívülre továbbítunk, fel kell tüntetnünk ennek a kockázatát, kivéve, ha az Európai Bizottság a megcélzott országra megfelelőségi határozatot hozott vagy megfelelő garanciák állnak rendelkezésre.

A legfontosabb megjegyeznünk, hogy az adatokat csak arra a célra használhatjuk, amelyhez az érintett a hozzájárulását adta. Ezt nevezik az adatkezelés célhoz kötöttségének.